Viziunea pare să sară. Amprente digitale


viziunea pare să sară picături cu vitamine pentru a îmbunătăți vederea

Aceasta se încadrează în prima etapa a poeziei erotice, perioadă dominată de optimism în care imaginea iubirii este una luminoasă. Imaginarul poetic transfigurează realitatea concretă într-o viziune artistică specific eminesciană, a cărei interpretare implică reflectarea sensibilă a iubirii, stare emoțională proprie potențialului cuplu de îndrăgostiți, viziunea pare să sară se profilează într-un viitor nedefinit, prin funcția expresivă și estetică a cuvintelor și fonemelor.

viziunea pare să sară hidrocefalia afectează vederea

Seara este timpul magic de trecere între lumina și întunericîntre limitare și transcendent, între realitate și vis. Dealul, plasat departe de sat, loc înalt care se deschide către cosmos, este cadrul intim, străjuit de salcâmul etern, spațiu în care îndrăgostiții vor regăsi armonia cuplului adamic și se vor împărtăși din etern.

viziunea pare să sară viziune și ochi

Tema poeziei este romantică și reliefează aspirația poetului spre o dragoste ideală, o poveste de iubire ce se imaginează într-un cadru natural rusticiar ideea poetică ilustrează intensitatea iubirii, dorința celor doi îndrăgostiți de a fi fericiți prin trăirea deplină a sentimentului, fapt ce înalță extazul la valori cosmice, universale, prin puternice si profunde accente filozofice. Strofa întâi a poeziei ilustrează tabloul inserării într-un peisaj feeric, în care imaginile vizuale se împletesc cu cele auditive, cu figuri de stil specifice descrierii, ceea ce motivează specia literară numită pastel.

viziunea pare să sară exerciții pentru dezvoltarea vederii binoculare

Strofele a treia și a patra redau imaginea rustică a satului, în stil panoramic. Trebuie remarcate în mod deosebit în aceste strofe de pastel imaginile auditive și cele vizuale, care compun tabloul pictural al satului în amurg. A doua secvență poetică ultimele două strofe revelează ritualul iubirii specific eroticii romantice, exprimând emoția și nerăbdarea eului liric ca stări sentimentale ale fiorului iubirii.

viziunea pare să sară viziune și mediu

Poezia eminesciană este dominată, ca la majoritatea romanticilor, de tema iubirii și a naturii, care la Eminescu se înnobilează cu o înălțare cosmică, spațiu în care se regăsesc natura și iubirea deopotrivă, îngemănate prin sensibilitate, emoție, vibrare interioară.