Viziunea 02 valoare


Ba din contră.

Retina online class 2020/physics 2nd paper chapter 7 and 11/zoom app

Cândva, am ajuns alături de Av…Man… întâi ca beneficiar al unor circumstanţe favorabile din care am ieşit posesor al unui certificat de formator recunoscut oficial. Context în care m-am bucurat și de două șanse de a mă certifica drept specialist în activitatea de coaching.

Viziune, Misiune, Valori.

Eu am adăugat doar cuvintele dinaintea celor doua puncte. Cine îl cunoaşte pe formatorul personaj, cred că îi recunoaşte stilul.

 • Misiunea, viziunea si valorile Centrului
 • Misiune, viziune, valori - FARA Romania
 • Principiile care stau la baza activității noastre sunt: Acționăm cu altruism și compasiune Considerăm că cea mai profundă nevoie a copiilor și tinerilor este de a experimenta iubirea autentică ca parte a unui mediu familial stabil care oferă siguranță și oportunități de dezvoltare și în care nevoile spirituale, sociale și materiale sunt hrănite cu generozitate.
 • Misiune, Viziune, Valoare - Electromagnetica SA
 • Despre viziune, misiune, valori şi acţiuni – Coaching de a(l)titudine
 • Închide Privacy Overview This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website.

Celor care nu distanța față de masă la măsurarea vederii cunosc încă, le las posibilitatea de a-l descoperi din oricare dintre rolurile lui: consultant, coach, trainer, mentor, antreprenor, partener de afaceri… Această optică mi se pare valoroasă şi mă străduiesc să o introduc în sistemul meu de referinţă, cu atât mai mult cu cât eu cred cu tărie în faptul că unul dintre darurile pe care le-am primit este trupul viziunea 02 valoare, templul în care celelalte daruri -sufletul şi mintea- sălăşluiesc, iar datoria noastră este să fim recunoscători, cum altfel dacă nu prin îngrijirea acestuia şi acordarea respectului cuvenit?

Aşa cum pentru sănătatea trupului omenirea a evoluat în ultimele sute de ani către comportamente necesare adoptate la nivelul indivizilor rutina igienizării la începutul şi la sfârşitul fiecărei zile, înainte şi după fiecare masă, înainte şi după menajul personalpentru sănătatea minţii şi, de ce nu? Nici mai mult, nici mai puţin.

Misiune – Viziune – Valori

Misiunea Av…Man… și a oamenilor de acțiune : promovarea ideii de educaţie ca igienă, sporirea gradului de conştientizare în rândul organizaţiilor şi indivizilor, construirea şi rafinarea unor instrumente care să vină în sprijinul acestora, acompanierea organizaţiilor şi indivizilor în acţiune şi în orice proces valorizator Pentru a supravieţui sau pentru a se dezvolta, organizaţiile au interesul de a-şi cultiva ceea ce au cel mai de preţ — resursa umană cea mai importantă atât în termeni de costuri, cât şi de contribuţie prin creativitate, inovare şi iniţiativă, aspecte definitorii pentru păstrarea afacerii pe linia de plutire şi vitale pentru identificarea şi urmărirea unor noi direcţii de dezvoltare.

Vrând-nevrând, indivizii se află şi ei la rândul lor într-un proces continuu de adaptare, auto-descoperire, dezvoltare. Pentru că, organic, viaţa este o continuă degradare.

 1. Vedere slabă într-un labrador

Ceea ce înseamnă că simpla dorinţă a indivizilor de conservare, de păstrare a situaţiei de la un moment dat, de menţinere a status-quo-ului, presupune un efort. Dacă în plus doresc să mai şi evolueze, să se dezvolte, să-şi depăşească punctual condiţia, atunci efortul se amplifică.

Misiune, viziune, valori

Iar efortul antrenează putinţa. Îi văd pe cei de la Av…Man… printre care m-am regăsit și eu pentru o frumoasă perioadă ca promotori ai unei schimbări de paradigmă.

viziunea 02 valoare

Acest antagonism există chiar în fiecare dintre noi. Deh, trăim timpuri în care fiecare se crede împărat în propria împărăţie. Valorile Av…Man…: Asumarea — este bine ceea ce fiecare crede că este bine pentru el şi doar pentru el, ceea ce vine din interiorul său.

viziunea 02 valoare

Ceea ce cred eu că este bine pentru tine are puţine şanse de izbândă, de adoptare. Zânul cu bagheta fermecată există doar în reclame. Lucrurile se întâmplă atât viziunea 02 valoare cât le faci să se întâmple. Altminteri eşti doar la primire, iar surprizele nu sunt întotdeauna plăcute.

Misiune, Viziune, Valoare

Consecvenţa — natura este o însumare de forţe. Făptuirea — a acţiona, sau a face lucruri, aşa cum îl surprindeam spunând, de multe ori, pe şeful de trib.

 • Viziune, misiune, valori APAN România
 • Misiune - Viziune - Valori | Andu Sports
 • NICOLAE ROBANESCU Misiunea Centrului este de a păstra statutul de Centru de excelenţă în domeniul îngrijirilor de sănătate personalizate, care să rezolve patologia copiilor cu deficienţe neuropsihomotorii în cel mai bun şi eficient mod posibil şi totodată, de a promova dezvoltarea cercetării ştiinţifice de profil şi de a asigura formarea de specialişti în domeniul recuperării copilului.
 • Misiune. Viziune. Valori. | raduafrim.ro
 • Viziune, Misiune, Valori.
 • APAN își dorește să devină principala voce a persoanelor cu afecțiuni neurodegenerative din România și să se asigure că pacienții au o voce puternică în stabilirea propriilor obiective și priorități.

Parafrazând, putem spune că educaţia este nimic fără acţiune. Gândită, planificată, inițiată, continuată, controlată, atât cât se poate.

viziunea 02 valoare

Sau, cu alte cuvinte, acţiunea dă valoare educaţiei, iar educaţia potenţează acţiunea. Să ne imaginăm cum ar fi fost acum câteva sute de ani când cineva s-ar fi trezit din senin să propovăduiască, vizionar, folosirea furculiţei şi a cuţitului la masă, spălarea pe mâini înainte de masă sau după menajul personal, duşul zilnic sau montarea toaletei în casă vai, ce blasfemie!

Să ne imaginăm reacţia de acceptare dar şi pe cea de rezistenţă.

viziunea 02 valoare

Viziunea 02 valoare ne imaginăm gradul de atragere a unor prozeliţi, dar şi a celor mai degrabă dispuşi să ridice piatra… Ducem discuţia într-o zonă trivială? Ba deloc. Este, poate plastic spus, o încercare de trasare a unei paralele, un mod de a prezenta ceea ce consider a fi fost viziunea Av…Man… şi misiunea subordonată acesteia, valorile şi viziunea 02 valoare concrete ca mod de exprimare a unei frumoase forme de nebunie într-un context mai mult sau mai puţin favorabil. Specificul actual al contextului în care trăim termen folosit în cel mai larg şi înglobator sens este dat de faptul că suntem într-o epocă a vitezei, iar amprenta acesteia se vede în toate aspectele: suntem pe repede-înainte în tehnologie, în generarea şi procesarea de informaţii, în gestionarea carierei şi a vieţii personale, în adaptarea la schimbare, în… Iar lista poate foarte bine continua.

viziunea 02 valoare

Și noi, gata oricând! Să ne fie cu spor!

viziunea 02 valoare