Viziune sinoptică


viziune sinoptică

Se pare că browser-ul dvs. Unitatea sistematică în prezentarea evangheliilor este garantată de centralitatea hristologiei și a ideii mesianice.

viziune sinoptică

Pe baza evangheliilor sinoptice se viziune sinoptică faţa umana şi dumnezească a lui Isus Christos. Studentul va face cunoştinţă cu momentele importante ale activităţii sale publice, cu predica sa despre Împărăţia lui Dumnezeu, minunile sale mesianice, patimile Lui, moartea sa mântuitoare pe cruce şi învierea lui viziune sinoptică morţi.

Competențe Competențe specifice Studentul îşi formează o imagine de ansamblu despre concepţiile specifice ale cărţilor din Noul Testament, descoperind în acelaşi timp trăsăturile comune, care asigură unitatea cărţilor canonice din Noul Testament. Studentul devine conştient că în scrierile lor evanghelişti au istorisit nu numai istoria vieţii lui Iisus, ci au şi mărturisit despre caracterul mesianic a persoanei Sale şi despre ţelul răscumpărător al jertfei Sale pe Cruce.

The Resurrection and Rapture of the Priests and Kings

Studentul se viziune sinoptică să facă distincţie între părţile istorice şi cele kerigmatice ale evangheliilor sinoptice. Viziune sinoptică însuşeşte învăţătura lor despre viziune sinoptică lui Hristos, despre caracterul sfânt viziune sinoptică Bisericii, despre voinţa şi munca mântuitoare a lui Dumnezeu şi despre credinţa creştinilor în viaţa veşnică.

Studentul îşi însuşeşte capacitatea viziune sinoptică a formula mesajul sfintelor evanghelişti despre istoria pământească a lui Isus Hristos şi despre moartea sa mântuitoare şi de a-l transmite în limbajul omului modern.

viziune sinoptică

Studentul este capabil să interpreteze textul biblic și teologic într-o anumită situație, și dispune de aptitudini dialogic irenice. Studentul este capabil să demonstreze capacitatea de conexare a cunoștințelor dobândite cu ansamblul disciplinelor studiate, precum și cu activitatea viziune sinoptică profesională pe care o urmează să desfășoare.

viziune sinoptică

Structura cursului.