Viziune neconvențională


Catalog IQads

Acceptând folclorul şi toate formele lui de manifestare împreună cu limbajele prin care acestea se manifestă ca pe o componentă majoră a culturii, nu facem decât să împlinim imaginea omului complex, creator şi dispersator de valoare.

Prin acţiunile lui, acesta se raportează la tot ceea ce îl înconjoară şi îi reglementează, în diferite moduri, existenţa. Sistematic, constant, ciclic, el se concentrează spre ceea ce poate şi vedere încețoșată la un ochi să depăşească limitele cotidianului şi să-1 apropie de transcendent.

În timpul vieţii, omul dobândeşte şi acumulează informaţie de la naştere până la trecerea lui în nefiinţă. De aceea în cultura română, creştină în esenţa ei, nu sunt celebrate sau comemorate moartea şi renaşterea unor divinităţi sub forma unor cicluri deschise şi închise la începutul şi sfârşitul fiecărui an calendaristic, mereu reluate ca într-un joc absurd, fară sfârşit, ci se îmbogăţeşte calitatea morală a omului, se perfecţionează şi se purifică la fiecare sărbătoare, prin ritualuri şi practici conservate în cultura folclorică a grupului.

Pentru cultura românească reperele care ordonează diferitele celebrări sau comemorări sunt cele fixate în calendarul creştin răsăritean. Dintre acestea se pot selecta trei curbe ascendente pe baza cărora se derulează spirala timpului: sărbătorile Crăciunului şi Bobotezei care au dată fixă şi sunt plasate, începând cu sfârşitul toamnei, în perioada iernii, autoritatea rituală şi, implicit, socială revenind bărbaţilor; urmează sărbătoarea cu dată mobilă a Paştelui, care concentrează mai multe momente a căror succesiune, începând cu data de 2 februarie şi sfârşind cu Joia Mare, prezintă un transfer de autoritate dinspre masculin spre feminin şi se află în relaţie cu anotimpul primăverii în zona noastră geografică ; cea de a treia secvenţă se află sub tutela sărbătorii Rusaliilor, când masculinul devine, din nou, determinant pentru ritual.

O dată cu acest eveniment, unic pentru comunitatea tradiţională, dat fiind că viziune neconvențională marchează, pentru creştini, întemeierea bisericii, se reia un proces de manifestare a autorităţii rituale în care masculinul şi femininul par a colabora pentru obţinerea unei convieţuiri amiabile.

Pentru caracterizarea sărbătorilor toamnei şi iernii avem în vedere câteva evenimente cu scenarii rituale şi ceremoniale bine organizate, care au loc la date fixe: hristovul viilor Ziua Crucii septembrieSâmedru sau Sumedru Sf. Dumitru — 26 octombriesâmbăta morţilor şi Lăsatul secului pentru Postul Crăciunului 14 noiembrieArhanghelii 8 noiembrieSânt Andrei Sf. Andrei — 30 noiembrieSân Nicoară Sf.

Nicolae -6 decembrieIgnatul Sf. Ion — 7 ianuarieîntâmpinarea Domnului 2 februarie. Datele sărbătorilor care au legătură cu ciclul pascal, fară a fi mai puţin semnificative, sunt relativ variabile limitate de intervalul de timp dintre 25 martie şi 8 maifiind fixate în funcţie de data mobilă, calculată anual, a sărbătorii centrale; respectarea lor necesită o mai mare atenţie din partea celor ce se conduc după prescripţiile tradiţionale de vieţuire, pentru că ei trebuie să se informeze, în prealabil, fie prin achiziţionarea unor calendare în care sunt consemnate aceste date, fie prin păstrarea unui contact permanent cu viziune neconvențională îndreptăţite să cunoască şi să transmită informaţia care ajunge la membrii colectivităţilor practicante numai după ce teologii însărcinaţi cu efectuarea calculelor savante decid când şi cum se cade a fi făcută celebrarea sau comemorarea.

Autoritatea şi aplicabilitatea acestor decizii depăşesc graniţele naţionale sau locale, hotărârile având un caracter ecumenic. Datele acestor sărbători nu sunt cunoscute fără ajutorul autorităţii religioase, care este biserica şi fără sprijin sacerdotal. Deşi intervalul de timp dintre Lăsatul secului pentru Postul Paştelui şi săptămânile dinainte şi după Viziune neconvențională cuprinde multe sărbători cu dată fixă, recomandările pentru efectuarea unor acţiuni cu funcţie rituală sau interdicţii de lucru, alimentare sau de alt tip sunt legate, în procent covârşitor, de marile sărbători cu dată mobilă.

Culturile populare, indiferent de nivelul dezvoltării tehnice la care se situează creatorii şi colportorii lor, de concepţiile despre existenţa umană şi despre univers pe care ei le împărtăşesc, nu pot exista ca nişte conglomerate de supravieţuiri, asimilări, fenomene de aculturaţie, inovaţii, fară un sistem pe baza căruia viziune neconvențională acestea să se coaguleze.

Una dintre axele în jurul căreia se ordonează existenţa oamenilor care trăiesc în societăţile tradiţionale, adesea şi cea a grupurilor individualizate din societăţile moderne şi postindustriale, este religia practicată de majoritate; aceasta oferă substanţă şi structură normativă vieţii individuale şi de grup. Recomandările acesteia sunt norme după care se împlinesc ritualurile problema este vederea încețoșată care generează sistemele de obiceiuri, credinţe, dau sensuri şi valori precise simbolurilor pe care le regăsim în textele literare, muzicale sau coreice, în substanţa produselor materiale, în ceremonial sau în cotidianul care trece neobservat.

Pentru creştinism, Iisus este cel care are sarcina să sfinţească creaţia. Organizarea calendarelor are, în acest context, un rol esenţial. Ce sont donc des chrétiens qui accomplissent ces actes. Coerenţa grupului este dată, între altele şi de armonizarea regulilor prezente în structurile de măsurare şi organizare a timpului şi implicit şi a spaţiuluichiar şi atunci când acestea sunt impuse de autorităţi extracomunitare.

În lucrări publicate anterior am analizat, din perspectiva amintită, câteva dintre ritualurile sau ceremonialele româneşti legate de sărbătorile Crăciunului, Anului Nou şi Bobotezei, viziune neconvențională primăverii etc.

De data aceasta ne-am propus să investigăm, printr-o metodă mai puţin familiară cercetării tradiţionale, unul dintre cele mai spectaculoase, viziune neconvențională, persistente şi divers exploatate ritualuri — Căluşul. Practicat de o ceată ezoterică masculină într-o perioadă fixă a anului liturgic, determinată de data mobilă a sărbătorii Rusaliilor, ritualul viziune neconvențională, de preferinţă, în literatura de specialitate, obicei sau joc, după perspectiva din care se face analiza Căluşului manifestă astăzi un polifuncţionalism evident, din care atrag atenţia: vindecarea şi profilaxia, fecunditatea şi prosperitatea, caracterul războinic, valenţa iniţiatică şi caracterul de divertisment, spectacol.

Ceata foloseşte un instrumentar specializat din care amintim: steagul, bastoanele din lemn ale căluşarilor, sabia purtată de personajul mascatplantele care au caracteristici profilactice şi vindecătoare, cum sunt usturoiul, pelinul şi, uneori, busuiocul, substanţele cu atribute purificatoare: sarea, tămâia, apa.

Temei juridic și obiective

În timpul actului vindecării este sacrificată o găină. Costumele căluşarilor sunt anume împodobite, având însemne care îi fac uşor identificabili: cămăşi cusute cu flori de preferinţă cu arnici roşucurele, bete, basmale încrucişate peste piept şi peste spate, un acoperământ al capului particularizat turban, fes, pălărie cu panglici şi alt tip de podoabeclopoţei metalici şi ciucuri fixaţi în jurul pulpelor, pinteni la călcâie.

Grupul este însoţit de lăutari. Muzica şi jocul spectaculos, cu trăsături particularizatoare, constituie caracteristici care fac din Căluş un complex coregrafic excepţional. Intr-o tipologie riguroasă a manifestărilor căluşăreşti, în care s-ar urmări variantele ritualului, diversitatea structurilor funcţionale şi evoluţia semnificaţiilor în diacronie, acestuia trebuie să i se alăture Căluşerul ardelean şi Junii Braşovului.

Toate acestea ne-au determinat să credem că nu poate fi vorba de o relicvă arheologică, ce a supravieţuit din antichitatea păgână până în vremurile moderne în preajma uneia viziune neconvențională cele mai importante sărbători creştine, Rusaliile, fară a-şi adapta mesajul, semnificaţiile, valoarea însemnelor sacre, simbolurile etc.

În lucrarea amintită a lui Keith Thomas despre Religie şi declinul magiei, apărută la New York însunt prezentate relaţiile dintre ritualurile numite populare şi calendarul liturgic al confesiunii catolice. In folcloristica românească şi în general în cercetările de specialitate din sud-estul european nu s-a iniţiat, cu puţine excepţii, o acţiune de cercetare sistematică pentru reanalizarea şi reformularea interpretărilor moştenite de la predecesori referitoare viziune neconvențională originea, semnificaţiile, vechimea, funcţiile segmentelor culturilor populare tradiţionale.

  1. O viziune neconvenţională asupra unui ritual taumaturgic arhaic Sabina Ispas Muzeul Național de Artă Contemporană al României Propune cea mai neconventionala activare a la George si, daca-l convingi, te cheama in echipa lui Viziune neconvențională, Propune cea mai neconventionala activare a la George si, daca-l convingi, te cheama in echipa lui Tweet Il stii deja pe George.
  2. Chirurgie pentru a îmbunătăți riscurile vizuale
  3. Беккер поблагодарил .

Cei mai mulţi analişti au rămas credincioşi vechilor demonstraţii şi teoretizărilor mitologizante pe viziune neconvențională le-au realizat şi transmis savanţii formaţi la Şcoala Luminilor, în viziune neconvențională promovat de intelectualii de la Pentru omul evului mediu european timpul avea valori creştine şi era ordonat după calendarul liturgic, în primul rând.

Culegerea plantelor de leac sau ziua când se trezeşte ursul din hibernare, de exemplu, erau raportate la valoarea şi semnificaţiile creştine ale zilei când se recomanda să se practice sau se credea că au loc evenimentele respective. Segmentul acela de timp avea, prin calităţile excepţionale ale personalităţilor celebrate de fiecare dată, rolul să-1 apere pe om şi tot ceea ce îi aparţine şi să-i garanteze că nu este abandonat acţiunilor potrivnice, că tot ceea ce întreprinde se află sub autoritatea sacrului.

Oamenii, natura, evenimentele erau puse sub protecţia patronului sau patronilor zilei sfinte, chiar dacă diferenţele de climă particularizează zonele în care trăiesc diferitele comunităţi umane. Abia din sec. In precuvântarea la Legenda aurea, culegerea de hagiografii cu puternic impact în lumea cărturărească, mânăstirească şi în mediile populare, realizată în sec.

Anul liturgie ortodox are în centru sărbătoarea cu dată mobilă a Paştelui şi se structurează în trei perioade: cea prepascală, numită a Triodului, care se numără de la duminica vameşului şi a fariseului, cu trei săptămâni înainte de Postul Mare, până în duminica Paştelui şi durează 10 săptămâni; de la duminica Paştelui până în prima duminică după Rusalii, numită a tuturor Sfinţilor, este perioada Penticostarului, care are opt săptămâni.

Restul anului, numit şi timpul Octoihului, este cel dintre duminica tuturor Sfinţilor şi duminica vameşului şi fariseului, durează între 26 şi 40 de săptămâni, în funcţie de data la care se celebrează Pastele. Sunt utile câteva comentarii referitoare la relaţiile existente între timpul în care se desfăşoară ritualul Căluşului şi semnificaţiile şi funcţiile lui, cu unele accente puse pe constelaţia de sensuri a termenului care despre viziunea interioară ritualul, detalii ale costumului şi instrumentarului specific, funcţiile, aşa cum pot fi deduse din informaţiile pe care le folosim.

Dimensiunea şi complexitatea manifestării ne împiedică să oferim un comentariu critic al bibliografiei, aşa cum s-ar fi cuvenit şi al tuturor secvenţelor tematice analizate până în prezent, diversitatea interpretărilor, punctele de vedere diferite, în cuprinsul unui studiu cu întindere limitată.

Atestări ale unor manifestări coregrafice pe care unii dintre specialişti le asociază cu variante ale jocurilor căluşăreşti din Ardeal sunt cunoscute încă din sec.

O spectaculoasă reprezentaţie dată de căluşarii munteni cu prilejul serbărilor organizate viziune neconvențională Sigismund Bathory, principele Transilvaniei, la 19 octombrieîn onoarea lui Mihai Viteazul şi a familiei sale, este amintită de T. Burada în ampla lucrare asupra Istoriei teatrului din Moldova. Urmărind descrierea scenelor de mare virtuozitate realizate de căluşerii care viziune neconvențională oştenii de sub comanda lui Baba Novac, în frunte cu un maestru numit — destul de greu de crezut — Florean, putem face unele observaţii interesante şi anume: încă din sec.

Observă existenţa unor melodii proprii pentru jocurile căluşăreşti, dar şi o diversitate mare a zilelor când acestea se practicau: 9 sau 13 ianuarie, 21 aprilie sau 21 mai, această din urmă dată fiind asociată cu duminica mare a Rusaliilor. Elasticitatea datei poate să certifice tocmai existenţa unor procese de transfer, chiar de schimbare a funcţiilor, dispariţia caracterului de ritual de vindecare, taumaturgic şi profilactic şi dezvoltarea unor caracteristici în care devin dominante agilitatea, îndemânarea soldăţească.

  • Ce poți bea pentru a îmbunătăți vederea
  • Energia din surse regenerabile | Fișe descriptive despre Uniunea Europeană | Parlamentul European
  • Orașele pot să contribuie la îmbunătățirea calității aerului prin ecologizarea transporturilor, una dintre cele mai reziliente surse de poluare urbană datorată dependenței de combustibilul convențional.
  • Încărcarea fișei tehnice în format pdf Sursele regenerabile de energie energia eoliană, energia solară, energia hidroelectrică, energia oceanelor, energia geotermală, biomasa și biocombustibilii constituie alternative la combustibilii fosili care contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, la diversificarea ofertei de energie și la reducerea dependenței de piețele volatile și incerte ale combustibililor fosili, în special de petrol și gaze.
  • Publicitate neconventionala - Viziune neconvențională
  • Publicitate neconventionala

Asemenea trăsături care par a se fi dezvoltat progresiv în căluşerul ardelean, într-o perioadă viziune neconvențională de timp, care a durat câteva sute de ani, pentru a putea înlătura puternica autoritate a ritualului în comunităţile româneşti, făceau parte din setul de miopie fundus de bază ale Căluşului.

Contextul istoric, cultural, social ardelean nu a făcut decât să uşureze dezvoltarea unora dintre laturi şi trecerea altora în fondul pasiv. Asemenea procese se pot identifica şi în istoria altor categorii folclorice, cum ar fi balada şi eposul eroic sau în inventarul motivelor din textele poetice ale colindatului tradiţional. Calităţi asemănătoare jocurilor căluşăreşti atletice sunt bine reprezentate în dansurile războinice armene, de exemplu. Interpretate de către bărbaţi tineri şi de vârstă medie, ele aveau o structură de paşi complicată, executarea lor cerea multă măiestrie.

Cei care nu puteau depăşi dificultăţile impuse de cerinţele unei interpretări performante erau consideraţi luptători slabi, uneori nu erau lăsaţi să intre în bătălie şi nu erau priviţi ca membri de drept ai comunităţii.

Dansurile războinice erau prezentate în cadrul ceremoniilor de nuntă, înmormântare, de Anul Nou, înaintea Postului Mare, în onoarea strămoşilor Khatchatryan, p. Damaschin Bojinca, în lucrarea publicată la Buda în despre Anticile Romanilor, face aceeaşi asociere între căluşari şi viziune neconvențională romani. La sfârşitul sec. Căluşerul ardelean se integrează în categoria mai largă a Căluşului românesc care credem că a fost unitar, cu multe sute de ani în urmă şi că s-a diversificat trecând din perioada Rusaliilor, când se făcea îndătinat şi probabil, generalizat, în perioada sărbătorilor de iarnă exclusiv.

Nu excludem prezenţa Căluşului printre ritualurile practicate în timpul sărbătorilor de iarnă şi în alte zone româneşti.

gospodinele disperate carlos vision

Credem chiar că acesta a funcţionat, ca o manifestare paralelă cu cea de la Rusalii, în toate vechile areale culturale româneşti, poate chiar ale lumii romanice din sud-estul european, încorporată în sistemul sărbătorilor creştine. Ce a determinat opţiunea pentru o dată sau alta este, în opinia noastră, istoria la care au participat comunităţile de români din sudul Dunării şi viziune neconvențională ales din Ardeal, în cadrul special multireligios, în care ortodoxia nu era agreată, practicanţii acesteia fiind consideraţi schismatici.

boli ale organelor vederii

Data la care ei celebrau Pastele şi, implicit, Rusaliile de care este legat ritualul Căluşului era diferită, frecvent, viziune neconvențională cea la care îl sărbătoreau credincioşii catolici sau protestanţi. Procese înrudite cu cele ale mondializării, pe care le analizăm astăzi, s-au desfăşurat în cadrul imperiilor multietnice, multireligioase şi multiculturale, de-a lungul timpului, în cadre spaţiale şi temporale restrânse.

viziune 10% din 100%

Orice strategie culturală ar fi gândit autorităţile imperiale, ar fi trebuit să urmărească apropierea tradiţiilor tuturor locuitorilor. Crăciunul era una dintre sărbătorile comune creştinilor de diferite confesiuni în Transilvania şi, mai târziu, în Imperiul Austro-Ungar.

severitate și miopie

In situaţia Căluşului — Căluşerului se poate viziune neconvențională fi fost un proces natural lent, uşurat şi de accentuarea caracterului atletic, de performanţă coregrafică, chiar competitiv care s-ar fi putut dezvolta în urmă cu câteva secole printre militari, dacă acceptăm informaţiile citate anterior şi admitem că jocuri căluşăreşti, desprinse din context, erau folosite în ocazii festive, cu funcţie de divertisment. Este una dintre consemnările semnificative pentru acţiunile bine organizate şi cu rezultate spectaculoase prin care o creaţie populară era selectată de către intelectuali şi oferită unui grup etnic pentru a fi însuşită ca emblemă, în cadrul acelei ample şi complexe mişcări de constituire a statelor naţionale europene şi a conştiinţei unităţii de grup.

Semnificativ este faptul că oferta a fost acceptată şi astăzi Căluşul este considerat una dintre mărcile identităţii româneşti.

aceste exerciții vă vor îmbunătăți vederea

Reprezentarea pe scenă, calitatea de a fi exclusiv spectacol au modificat jocul, funcţional şi structural. Obiceiul ca atare, ritualul mai ales, nu pot fi asociate acestui tip de Căluş jucat pentru divertisment şi performanţă, care, după cum se vede, poate avea o vechime de câteva sute de ani.

Caută după subiect: ENERGIE - Publications Office of the EU

Popescu, coregraf: interviu, martie Nu vom mai aminti despre valenţele emblematice pe care le are Căluşul şi despre caracteristicile dobândite în urma exploatării scenice.

De câteva zeci de ani se organizează Festivaluri ale Căluşului. Este un domeniu studiat de etnocoreologi şi viziune neconvențională ai culturii. Interesul nostru se îndreaptă spre acel Căluş care s-a conservat, pe cât posibil până astăzi, în limitele impuse de ritual O descriere în care nu se întrevede nicio perspectivă sacră sau interpretare rituală oferă I. Nu putem să nu observăm cât de numeroşi sunt oamenii de cultură care remarcă prezenţa Căluşului în cadrul ritualurilor româneşti şi îl percep ca pe o manifestare cu pronunţat caracter identitar.

Totodată, este evidentă vitalitatea acestuia şi constanţa cu care sunt păstrate câteva trăsături distinctive, tocmai datorită caracterului său ritual şi calităţii, unice în cultura românească, de a avea funcţie de vindecare, o însuşire pe care am numit-o taumaturgică.

Mărturia cea mai cunoscută şi des invocată, referitoare la Căluş, care ne-a parvenit dinaintea culegerilor sistematice întreprinse în sec. Cantemir în Descriptio Moldaviae. Atenţia pe care învăţatul principe i-o acordă dovedeşte că acesta nu era un eveniment ritual care se consuma în spaţiul intim ţărănesc, ci că avea o deschidere şi o importanţă cu larg răsunet în cultura vremii. Fascinaţia pe care a exercitat-o ritualul asupra cercetătorilor moderni s-a materializat în viziune neconvențională studii de referinţă: cel al lui Romulus Vuia despre Originea jocului de căluş şi lucrarea Căluşul Transformări simbolice în ritualul românesc, scrisă de etnologul american Gail Kligman, una dintre obiectivele şi documentatele analize, în care se eludează orice relaţie cu perspectiva mistică pe care o poate avea comunitatea practicantă faţă de Căluş.

Observaţii deosebit de semnificative, care au fost mai puţin comentate şi folosite, sunt cele din studiul Corneliei Călin despre contribuţia lui Iordache Golescu la cunoaşterea culturii noastre populare. Într-o analiză asupra raporturilor dintre elementele masculin şi feminin, căluşari, crăiţe, drăgăici etc sugestiile autoarei ar trebui valorificate.

Acestor lucrări li se adaugă numeroase studii şi articole publicate de specialişti şi amatori, dintre care menţionăm, cu deosebire, volumul Căluşarii: Studiu al lui Horia Barbu Oprişan, cu interesante şi variate sugestii privind funcţiile şi mai ales originile Căluşului.

Ele ar necesita o prezentare într-un capitol dedicat bibliografiei critice a problemei care nu poate fi cuprins într-un articol. Cea mai recentă lucrare apărută este cea a lui I. Ghinoiu, intitulată Căluşul.

You are here

Câteva observaţii privind numele ritualului obiceiului, jocului, muzicii, toate specializate pentru acest moment anumit din an când se leagă Căluşul de Rusalii sunt necesare. Desfăşurarea lui, în cele mai diverse variante, nu probează nicio legătură directă între animal şi funcţia acestei manifestări, pe care cu greu am putea-o reduce la o simplă celebrare a unui cult cabalin străvechi a cărui supravieţuire este greu de justificat.

Cu rare excepţii, cum ar fi atestarea băţului căluşeresc cu cap de cal amintit în lucrarea lui S. Liuba sau jocul numit cal, imaginea viziune neconvențională nu apare şi nici nu este credibil sugerată de instrumentarul folosit viziune neconvențională căluşari sau de desfăşurarea ritualului. Nu excludem prezenţa simbolică a animalului în anumite momente ale ritualului, când este posibil să fi avut un rol mai apropiat de cel al calului prezentat în textele poetice ale colindelor, decât de atributele unei divinităţi care să coaguleze, din străfunduri, întreaga manifestare.

Dată fiind caracteristica manifestării, nu se pot ignora nici relaţiile ce s-ar fi putut stabili cu textul Apocalipsei dominat de prezenţa celor patru cai sau cu Sfinţii militari, numeroşi în calendarul ortodox, unii dintre ei comemoraţi la începutul primăverii, dar şi cu simbolica populară, de esenţă creştină, în care îngerii se prezintă călare în faţa muritorilor.

se poate trata hipermetropia

Nu credem că sunt semnificative pentru cultura românească atestările şi funcţiile imaginii cabaline din spaţiul germanic, la care fac referiri unii cercetători. Dicţionarele ne oferă posibilitatea să reflectăm puţin asupra sensului şi originii termenului căluş şi a semnificaţiilor, parţiale, care au putut coopera în cursul procesului de identificare a obiceiului şi de dobândire a polifuncţionalismului acestuia, al specializării componentelor lui individuale.

Încă problema argumentelor despre disprețul oamenilor laTh. Şi altceva: câţi au vorbit despre căluşeri şi au dat şi explicare cuvântului căluşeri, l-au explicat de miopie și miopie, care este mai gravă cal Cu toate acestea, în limba noastră există cuvântul căluş care nu însemnează cal, nici căluţ, ci însemnează de obicei o bucată de lemn care se pune în gură.

Putem asocia şi sensul dat de beţişorul care face să fie declanşate capcanele de lemn. În unele zone folclorice, beţele colindătorilor se fac din lemn de alun. Etnocoreologul Andrei Bucşan a sugerat ca termen de provenineţă lat. Pentru arom. Avem convingerea că termenul prin care este denumit obiceiul astăzi a suferit schimbări, revizuiri şi diversificări ale viziune neconvențională de-a lungul a aproape două milenii şi se cade a solicita colaborarea unui filolog avizat care să studieze relaţiile dintre manifestare şi cuvânt, sensuri şi semnificaţii, simbolică, funcţii şi arie de răspândire.

Pentru analiza pe care o facem acum, cele mai semnificative elemente sunt: calitatea cetei de a fi ezoterică, interdicţiile de comunicare prin cuvânt, păstrarea purităţii, rolul vegetalului, sub diferite forme şi puterea vindecătoare, taumaturgică. Vom folosi, în continuare, date informative sistematizate, furnizate de două surse cu grad mare de obiectivitate: răspunsurile la chestionarul lui Pepenele galben îmbunătățește vederea. Densuşianu ordonate în volumul Datini şi eresuri populare de la sfârşitul secolului al XIX-lea, alcătuit de A.

Viziune neconvențională şi răspunsurile la chestionarul Atlasului etnografic român, publicate în volumul Sărbători şi obiceiuri. Din consultarea surselor bibliografice observăm, pe de o parte, stabilitatea deosebită a diverselor componente specifice Căluşului a căror prezenţă este consemnată în documente provenite din ultimele două sute de ani, cu prelungiri chiar spre amintitele secole al XVI-lea şi al XVII-lea. O asemenea fixitate nu este caracteristică decât viziune neconvențională rituale care se integrează unui sistem religios puternic şi activ.

Ele nu ar fi putut rezista fară un suport profund dogmatic. Pe de altă parte, se poate uşor constata prezenţa mai multor tipuri şi subtipuri de Căluş, structurate în concordanţă cu mai mulţi parametri, din a căror combinare se pot identifica straturile evoluţiei funcţionale, adaptări, mutaţii, resemantizări.

Perspectivele din care a fost studiat preferenţial sunt două: cea în care autorii îşi propun să elucideze originile obiceiului şi cea specializată în studiul limbajului coregrafic, al etnocoreologilor, jocul fiind o componentă de bază a ritualului.

Ce Mesaj Ascuns Transmite Lucy * Personajul Care Atinge 100% Din Capacitatea Creierului

Sunt elemente specifice care ar trebui analizate pentru a oferi material obiectiv acţiunii de tipologizare. Pentru că un studiu limitat ca întindere nu permite asemenea demers, vom decupa un tip pe care l-am diferenţiat prin observaţie empirică şi l-am numit tipul taumaturgic. Credem că este un tip arhaic, legat de semnificaţiile primare ale ritualului din care s-au dezvoltat, în timp, alte tipuri active.

Sursele la care apelăm sunt răspunsurile la chestionarele citate, care oferă informaţii din două perioade aflate la aproximativ un secol distanţă, alături de filmele din Arhiva Institutului de Etnografie şi Folclor şi lucrările de referinţă citate în bibliografie.

Pot fi sesizate, astfel şi schimbările petrecute în acest interval de timp. Pentru orice ritual, timpul în care se desfăşoară este esenţial; el este, invariabil, timp sacru. Raportat la calendar, Căluşul se dovedeşte a fi exclusiv un ritual al Rusaliilor, cu dată mobilă de execuţie. Observarea simptomelor ne face să credem că avem a face cu boli ale sistemului nervos, care provoacă paralizii ale membrelor, pierderea capacităţii de comunicare, uneori, crize de epilepsie.

Folosind drept terapii jocul şi muzica, specializate, însoţite de purtatul şi consumul unor plante cu valenţe sacre, calităţi profilactice şi terapeutice, folosite în ritual, cum ar fi pelinul şi usturoiul, cu înzestrarea specială pe care o dobândesc o dată cu intrarea în ceată, căluşarii pot vindeca bolnavii numai în aceste viziune neconvențională din an.

Trebuie reţinută caracteristica bolilor care intră în sarcinile lor de vindecare. Acestea se declanşează în urma încălcării interdicţiilor de lucru, semn al nerespectării sărbătorii Rusaliilor sau viziune neconvențională pătrunderea în spaţiile interzise, ce revin, de drept, în acea perioadă, ielelor; suferinţele sunt, în fapt, sancţiuni aplicate pentru neascultare, care sunt înlăturate prin performarea ritualurilor de devoţiune răscumpărătoare şi de purificare prin cântec şi dans ritual executat de căluşari.