Viziune în marine, Viziunea proiectului „Fish Forward” - Fish Forward (WWF)


Deputaţii europeni dezbat politica maritimă UE Cum pot fi salvate ecosistemele marine, regiunile de coastă şi cum poate fi asigurată prosperitatea economiilor maritime?

Viziune (un video de motivatie si de schimbare)

Acestea sunt întrebările la care au încercat să răspundă deputaţii europeni şi experţi din Europa, marţi, într-o audiţie publică. Coasta Europei Poluarea, impactul asupra schimbării climatice, pescuitul exagerat şi dezvoltarea extinsă a regiunilor de coastă pun în pericol ecosistemele, dar şi durabilitatea economiei. De aceea, Comisia europeană a cerut crearea unei politici maritime integrate care să abordeze oceanele şi mările ca pe un întreg şi care să dezvolte o economie maritimă prosperă într-o manieră care să ţină cont de mediul înconjurător.

ce exerciții pentru ochi care îmbunătățesc vederea

Pe 20 martieîn cadrul unei audieri comune, la care au participat cinci comisii parlamentare Transport şi turism, Mediu, Industrie, Pescuit, Dezvoltare regională şi experţi cercetători, NGO-uri, federaţiideputaţii europeni au discutat despre o viitoare politică maritimă, bazată pe Carta Verde a Comisiei europene pe acest subiect cartă lansată în iunie Domnul Cripps recomandă planificarea spaţială marină.

Această procedură seamănă cu stabilirea zonelor în planificarea unui oraş şi ar identifica sectoarele maritime, riscurile şi nevoile acestora şi ar recomanda zone care să fie rezervate unor anumite activităţi zone protejate, zone pentru morile de vânt, pentru pescuit etc.

Politica maritimă a UE: o viziune europeană pentru oceane şi mări

Astfel ar fi asigurată utilizarea durabilă a mării. Recomandarea a fost susţinută de domnul Patrick Anvroin, directorul Conferinţei Regiunilor Maritime Periferice ale Europei, care a dat exemple de regiuni care au utilizat deja planificarea spaţială marină.

orice pentru a îmbunătăți vederea

Însă deputatul european irlandez Seán Ó Neachtain UEN a fost împotriva unei legislaţii europene prea stricte, spunând că regulile actuale atentează la drepturile comunităţilor din regiunile de coastă foarte puţin populate. Schimbarea climei Schimbarea climatică şi ridicarea prevăzută a nivelului mării vor avea un efect uriaş asupra zonelor de coastă şi mediului marin.

Transportul maritim contribuie la rândul lui la emisiile de gaze cu efect de seră.

Utilizarea cookie-urilor

Viziune în marine maritim trebuie să contribuie la reducerea poluării. Dumnealui a mai spus, susţinut de alţi deputaţi europeni, că ar trebui promovată folosirea energiei alternative vânt, energia solară, hidrogen, biocarburanţi în transportul maritim.

ce poate fi deficiența de vedere

Condiţii de viaţă mai bune pentru pescari şi muncitorii din transportul maritim Peter S. Mortensen, fost preşedinte al Comitetului de dialog social pentru pescuitul maritim, a arătat că salariile pescarilor sunt foarte mici, condiţiile de viaţă dificile, iar competiţia cinstită este stingherită de pescuitul ilegal.

Domnul Piecyk a propus punerea în vigoare a drepturilor de ocupare a forţei de muncă viziune în marine transportul maritim. După dezastrele vaselor Erika şi Prestige s-a pus problema dacă discuţia despre eşecul uman datorat condiţiilor dificile de lucru sau pregătirii insuficiente nu a fost neglijată.

cum să restabiliți viziunea o nouă tehnică

Paşii următori În mai, Comisia pentru transport va discuta o propunere de raport; comisia va vota pe iunie, iar votul în plen va avea loc la Strasbourg în perioada iunie Consultarea de către Comisia europeană a părţilor interesate este deschisă până la sfârşitul lui iunie. Până la sfârşitul anuluiComisia europeană va adresa Consiliului şi Parlamentului european o comunicare care va rezuma rezultatele procesului de consultare viziune policromă va propune paşii următori.