Viziune directă. Misiune Viziune - LICEUL DE INFORMATICĂ „TIBERIU POPOVICIU” CLUJ-NAPOCA


viziune directă

Misiunea FEAA Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor îşi asumă misiunea de a produce şi a disemina cunoaştere la nivelul exigenţelor mediului socio-economic european, atât prin intermediul unor programe academice moderne, care contribuie la formarea avansată a capitalului uman, cât şi prin rezultatele cercetării ştiinţifice, generatoare de inovare şi creştere economică în mediul de afaceri.

Putem astfel afirma că misiunea FEAA este axată pe crearea, diseminarea şi implementarea cunoaşterii în societate.

viziune directă

Această misiune se realizează prin recrutarea şi formarea avansată a studenţilor, cu aportul unei comunităţi academice valoroase care promovează valorile învăţământului centrat pe student şi exigenţele excelenţei în cercetare. Viziunea FEAA Afirmarea FEAA drept cea mai prestigioasă facultate de profil din partea de vest şi sud-vest a ţării, reprezentativă în TOP 3 facultăţi de economie şi de administrare a afacerilor din România, recunoscută pe plan internaţional pentru performanţa în educaţie şi cercetare și pentru soluțiile viziune directă și eficiente de dezvoltare sustenabilă a societății.

viziune directă

De asemenea, ne propunem să convingem un număr tot mai mare de absolvenţi de liceu, cu predilecţie olimpici şi absolvenţi valoroşi, că brandul FEAA oferă la fel de multe oportunităţi ca oricare altă ofertă educațională din Europa.