Viziune ce este o axă


viziune ce este o axă

Viziunea strategică privind nevoile de dezvoltare cărora trebuie să le răspundă POR are la bază analiza situației economice și sociale a regiunilor României în Strategia Naţională pentru Dezvoltare Regionalăcare a dus la identificarea principalelor probleme: Cercetare-dezvoltare și inovare: transfer limitat al rezultatelor cercetării în piață și nivel scăzut de asimilare a inovării în firme, IMM: sector al IMM-urilor insuficient dezvoltat, cu impact negativ asupra competitivității economiilor regionale.

Eficiență energetică: consumuri energetice nesustenabile și potențial de economisire ridicat în infrastructurile publice, inclusiv clădiri publice și clădiri rezidențiale.

Mediu: nivel de poluare ridicat în zonele urbane. Dezvoltare urbană: zone urbane degradate, vacante sau neutilizate corespunzător în orașele din România.

viziune ce este o axă

Resurse de patrimoniu: resurse valoroase de patrimoniu cultural slab valorificate. Infrastructură rutieră : gradul scăzut de accesibilitate al anumitor zone ale ţării, care are drept consecinţă o atractivitate scăzută şi investiţii extrem de reduse. Infrastructura socială și pentru educație: infrastructurile educaționale, de sănătate și de servicii sociale subdimensionate împiedică incluziunea socială și dezvoltarea capitalului uman.

viziune ce este o axă

Cadastru: nivel scăzut al înregistrărilor cadastrale, care afectează implementarea politicilor privind dezvoltarea socio-economică a comunităților locale. Aceste direcții de acțiune au fost corelate cu direcțiile de acțiune strategică menționate de Comisia Europeană în ceea ce privește finanțarea din Fondurile Europene Structurale și de Viziune ce este o axă, prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională în perioada Inovare şi cercetare; Sprijin pentru întreprinderile mici şi mijlocii IMM-uri ; Economie cu emisii reduse de carbon.

POR — își propune ca obiectiv general creșterea competitivității economice și îmbunătăţirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii și serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât acestea să își poată gestiona în mod eficient resursele și să își valorifice potențialul de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.

viziune ce este o axă