Unde să examini vederea


The Commission and the public authorities referred to in the first subparagraph shall cooperate closely in order to examine any difficulties which might arise in the application of Article 3 Organismul consultativ ar trebui să fie compus din personalităţi ale comunităţii ştiinţifice, sectorului industrial şi cel al serviciilor, în vederea examinării problemelor de politică generală în domeniul cercetării.

The advisory body should be made up of high-level individuals from the scientific community, industry, and the services sector, in order to examine general research policy issues. În acest caz, cealaltă parte poate solicita arbitrajul în conformitate cu articolul 46 în vederea examinării oricărui aspect al măsurii sau a bazei pentru aceasta.

In this case, the other Party may request arbitration according to Article 46 with a view to examining any aspect of, or the basis for, the measure.

katya viziune nouă viziune Am puțini prieteni

Grupul a anunțat că Comisia va organiza mărturii publice și va unde să examini vederea o investigație în vederea examinării cauzelor și consecințelor masacrului. The private group announced that the Commission would take public testimony and conduct an investigation, in order to examine the causes and consequences of the massacre. Aceste propuneri se trimit comisiei competente în vederea examinării.

  • Viziunea 100 online
  • 100% recuperare a vederii

Such proposals shall be referred to the committee responsible for consideration. Comisia adoptă dispozițiile corespunzătoare în vederea examinării modificărilor condițiilor pentru autorizațiile de introducere pe piață acordate în conformitate cu prezenta directivă. The Commission shall adopt appropriate arrangements for the examination of variations to the terms of marketing authorisations granted in accordance with this Directive. Președintele trimite comisiei competente propunerile de acte legislative sau alte documente cu caracter legislativ în vederea examinării.

Traducere "în vederea examinării" în engleză

Proposals for legislative acts and other documents of a legislative nature shall be referred by the President to the committee responsible for consideration. Pozițiile Consiliului sunt trimise, în vederea examinării, comisiei competente în primă lectură.

Council positions shall be referred for consideration to the committee responsible at the first reading. Orice deputat poate depune amendamente în vederea examinării în comisie.

Previziune la vedere

Any Member may table amendments for consideration in committee. Putem preleva probe în unde să examini vederea examinării. We can actually take samples and look at them in detail.

a operat miopia modul în care vizina afectează vederea

Înscrierea, în vederea examinării, se face cu cel puţin 2 zile înaintea datei de testare. For the purpose of examinationthe registration will be completed at least 2 days prior to the testing day. Dacă întâlniți conținut sau comportament care considerați că încalcă Regulile comunității YouTube, îl puteți semnala în vederea examinării.

If you see content or behaviour that you think violates the YouTube Community Guidelines, you can flag it for review.

Deficiență vizuală apariția unei pete cu vedere

Rezultatele respectivelor proiecte vor fi prezentate în vederea examinării finale de către PMOs odată ce se va dovedi că există îmbunătățiri. The results of these projects will be submitted for eventual consideration by the PMOs when improvements are proven.

🔬 097 - How to see moving CELL ORGANELLES of an ONION under the microscope

Propunerea de transfer se transmite membrilor și reprezentanților angajaților companiei în vederea examinării acesteia într-un termen rezonabil, înainte de adunarea acționarilor. The transfer proposal shall be submitted to the members and employee representatives of the company for examination within an appropriate period prior to the date of the company's meeting of shareholders.

Solicităm Comisiei şi Consiliului trimiterea urgentă a acestei propuneri în vederea examinării de către Parlamentul European. We call on the Commission and on the Council to submit this quickly for consideration by the European Parliament. Păstrarea informațiilor referitoare la monitorizare în vederea examinării Keeping information on the monitoring available for examination Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context.

Unde să examini vederea

Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați. Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu.

cataracta legată de vârstă, totul despre vedere vorbire cu pierderea vederii

Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens. Propune un exemplu.