Tulburări oculare grosiere


tulburări oculare grosiere miopie în ceea ce se măsoară

The reading-writing difficulties are approached using the integrated-structuralism model, both from a theoretical point of view, in order to ensure the theoretical foundation of the material, and from a practical point of view, by discussing the case study of an 8-year-old girl with oral speech disorders during preschool period and with reading and writing difficulties after beginning school.

The methodological examples are provided in order to understand better the integrated-struc­tural approach model, which helps us present oral speech disorder in a tight relation with the reading and writing disorder, both being two faces of the same practical reality.

La final sunt prezentate câ­te­va re­co­man­dări şi direcţii de intervenţie pentru acest caz.

Tulburările de limbaj oral şi scris/citit – abordare holistică

În DSM-5, tulburările specifice de învăţare constituie o categorie diagnostică inclusă în supraclasa tulburărilor de dezvoltare, cu componentă biologică Bodea-Haţegan C, Talaş D, Tulburările de neurodezvoltare delimitează acele categorii de tulburări şi dizabilităţi în care deficitul apare ca urmare a unei disfuncţionalităţi, rezultat al interacţiunii unor factori de natură organică, biologică, disfuncţionalităţi având cauze multifactoriale, îngemănate sau de ordin genetic, ereditar ori de mediu.

Acestea conduc la afectări la nivelul structurilor cerebrale, cu impact asupra procesării informaţiei într-un mod fluent şi precis. DSM-5 stabileşte pentru circumscrierea tablou­lui tulburărilor specifice de învăţare patru criterii di­ag­nostice: Tulburarea abilităţilor şcolare să se manifeste pentru cel puţin 6 luni, în ciuda faptului că se asigură intervenţie de specialitate.

Tulburările specifice de învăţare, tulburările de la nivelul abilităţilor şi deprinderilor şcolare au un impact important asupra performanţei şcolare a copilului, acesta înregistrând rezultate şcolare scăzute, mult sub nivelul celor înregistrate de tulburări oculare tulburări oculare grosiere de aceeaşi vârstă cronologică.

Nu în toate cazurile tulburările de învăţare se diagnostichează încă din primul ciclu de şcolaritate. Astfel, este menţionat în DSM-5 faptul că dificultăţile specifice de învăţare se instalează încă de la debutul perioadei de şcolarizare, chiar dacă sunt şi situaţii în care acestea se fac simţite doar în momentul în care volumul sarcinilor şcolare adresate componentei deficitare scris, citit, calcul matematic depăşeşte nivelul limitat al abilităţilor persoanei în cauză.

tulburări oculare grosiere refacerea viziunii exerciții gimnastică pentru ochi

Tulburările specifice de învăţare sunt diagnosticate în absenţa: dizabilităţii intelectuale; dizabilităţilor senzoriale perceptiv-auditive sau perceptiv-vizuale ; tulburărilor neurologice; problemelor de natură psihosocială; carenţelor instrucţionale şi educative. Din categoria tulburărilor de învăţare relaţionate cu structurarea limbajului fac parte, cu preponderenţă, tulburările de citire şi scriere.

Tulburările specifice de limbaj sunt tulburările care nu sunt provocate din cauza unei forme de dizabilitate sau a unui tablou patologic pe baza căruia caracterul secundar al tulburării să poată fi evidenţiat.

tulburări oculare grosiere restaurarea video a vederii prin metoda bates

Prin urmare, în lucrarea de faţă se urmăreşte sublinierea importanţei evaluării ORL, în vederea stabilirii corecte a unui diagnostic logopedic. Pentru materializarea acestui obiectiv se va prezenta un studiu de caz în care evaluarea ORL tulburări oculare grosiere realizat diag­nosticul diferenţial şi a permis terapeutului limbajului elaborarea unui demers de intervenţie adecvat.

Prezentare de caz A. Părinţii copilului au solicitat o evaluare de specialitate în urma dificultăţilor cu care fetiţa se confrunta la şcoală, aflându-se la începutul clasei pregătitoare.

Boli și tulburări ale sistemului nervos și ale funcțiilor mentale globaleA. Boli neurologice:— malformații congenitale de exemplu: mielomeningocel, porencefalia, hidrocefalia, microcefalia vera, craniostenoza ; Deficit motor minim la un membru sau care nu afectează prehensiunea ori manipulația; Tulburări de coordonare și echilibru ușoare;

Date anamnestice Nu au fost raportate elemente anamnestice care să evidenţieze sau să conducă la un tablou de dizabilitate. Copilul a prezentat o întârziere în dezvoltarea limbajului şi tulburări de comportament care au fost abordate pe parcursul a trei ani de terapie, cu rezultate pozitive. Cei trei ani de terapie s-au derulat în perioada anterioară tulburări oculare grosiere, în perioada în care a frecventat grădiniţa şi pe parcursul clasei pregătitoare.

Date colectate în urma evaluării somatice şi funcţionale Examenul somatic A. La nivelul aparatului fono-articulator se notează un uşor prognatism inferior. Motricitate grosieră Din punct de vedere motor grosier, prezintă abilităţi funcţionale.

Tulburări oculare grosiere

Tonusul muscular este crescut, coordonarea motorie este corespunzătoare, nu prezintă tulburări de echilibru, mersul este unul ritmic, corect deprins. Prezintă o uşoară agitaţie psihomotrică, mai ales în sarcinile mai puţin motivante. Agitaţia psihomotorie se asociază mai ales cu comportamente de evadare pasivă din sarcină. Prin urmare, la şcoală, fetiţa rămâne în urmă la lecţii, nu reuşeşte să copieze sau să reproducă modelele cadrului didactic, nu rezolvă sarcinile în acelaşi ritm cu ceilalţi elevi, ceea ce o frustrează şi le oferă celorlalţi şansa să o eticheteze.

Motricitate fină Motricitatea fină de la nivelul aparatului fono-articulator este funcţional dezvoltată, tulburări oculare grosiere facială, musculatura linguală şi musculatura labială prezentând un tonus corespunzător.

Bolile inflamatorii ale coroidei uveita Tulburări oculare grosiere Conținutul Cum tratăm afecțiunile oculare pshihoemoțional și fizic Cum să vă îmbunătațiți vedera dacă aveți o vedere neclară Simptomele vederii neclare Aveți nevoie de o vedere bună pentru a vă îndeplini sarcinile de zi cu zi. Adeseori ni se pare normal, să putem face lucruri simple, cum ar fi mersul pe scări fără să sarim treptele, verificarea mesajelor pe smartphone sau condusul la locul de muncă.

Tulburările de pronunţie cu care s-a confruntat în perioada micii copilării au fost corectate. Motricitatea fină a degetelor, precum şi coordonarea motorie fină sunt funcţionale, copilul poate fi implicat activ cu succes în sarcini de copiere, colorare, decupare, acestea putându-se constitui în factori motivaţionali relevanţi pentru ea, în vederea facilitării rămânerii în sarcină. Important este ca sarcina în care este implicată să fie una în detaliu descrisă, exemplificată şi demon­strată pentru a fi facilitată înţelegerea.

tulburări oculare grosiere cum să îmbunătățim vederea după deteriorare

Respiraţia În plan respirator, nu prezintă limitări sau dificultăţi. Copilul diferenţiază respiraţia orală de cea nazală şi inspirul de expir.

Volumul respirator este unul corespunzător, ceea ce face ca abilităţile oral-verbale să fie uşor susţinute. Examenul preachiziţiilor limbajului Examenul preachiziţiilor a evidenţiat faptul că fetiţa prezintă abilităţi psihomotorii funcţionale, abilităţi care îi creează premise bune în achiziţia cunoştinţelor şi abilităţilor şcolare de scris, citit şi calcul matematic.

tulburări oculare grosiere vitamine pentru îmbunătățirea vederii în alimente

Schema corporală, lateralitatea, organizarea spaţială, organizarea temporală, structurarea senzorioperceptivă culoare, formă, mărime sunt bine rolul filozofiei în conturarea perspectivei asistentei. Au fost identificate deficite la nivelul abilităţilor de discriminare vizuală.

În sarcini de diferenţiere a identicului, de simetrie evaluare cu ajutorul probei Reversal, mai mult de jumătate dintre imagini au fost identificate greşitla nivel de reprezentări vizuale întâmpinând reale dificultăţi.

Este interesant că fetiţa a achiziţionat foarte uşor literele la nivel de clasă pregătitoare, în care se aflăneavând tulburări, deficite sau restanţe la acest nivel.