Tabele de testare a viziunii rorba


Infiintarea primuIui laborator, de catre W. Wundt, a constituit primul demers fertiI ~i important pentru dezvoltarea psihologiei ea ~tiinta aeceptata, chiar daca domeniul ei a pastrat un fel de aura deosebita, ineareata eu un fel de mister ~i un fel de teama.

Diunggah oleh

Supunerea la un examen medical este indlrcata, de asemenea, de un fel de teama relativ asemanatoare, dar cu 0 latura eeva mai putin misterioasa. Laboratorul de Ia Leipzig a constituit, mai ales pe cei ce I-au vizitat, ea un exemplu ~i 0 provocare.

De altfel, tendinta de organizare de laboratoare s-a produs ~i in alte domenii.

tabele de testare a viziunii rorba

Mai ales, cei care au vizitat laboratorul de la Leipzig au avut ca obiectiv ~i model organizarea unui laborator. Stimulatia a crescut chiar dupa Binet, la Sorbona.

tabele de testare a viziunii rorba

Toate acestea au evidentiat un mare apetit social ~i inteleetual, pentru un eadru riguros ~i un statut ~tiintific al psihologiei. Fara indoiala, ramane un mister faptul ca omul care a creat atatea ~tiinte, inventii, idei ~i a construit nenumarate ~tiinte pentru tainele lumii, a pastrat distantari cateva secole fata de ~tiinta despre psihicul omului. Lantul de laboratoare de psihologie din Europa, prin interesul creat, a determinat organizarea de laboratoare de psihologie ~i in S.

In aceste laboratoare au avut loc eereetari din ee in ee mai interesante privind sistemul senzorial ~i tot mai multe, impregnate de optica experimentelor logice ~i mai S-au studiat pragurile senzoriale ales fiziologice ~i psihofiziologice. Ribotprecum maladiile memorieiale personalitatiiale atentieiale sentimentelor~i apoi extinderea acestora din urma.

 • (PDF) George Ionescu TRATAT DE PSIHOLOGIE CLINICA SI PSIHOTERAPIE | raluca rotariu - raduafrim.ro
 • Ritmul tobelor, cîl tecele, l1lgaciunile,cadrul natural al masivului High Sierra în care ma aflam ma condusesera deja spre o stare pe care o cunosteam bine.
 • Exerciții pentru a îmbunătăți vederea eficientă
 • Czu Clasa 1 - 9 Ocr | PDF
 • Efectul PNV asupra vederii
 • Ursula Schiopu - Introducere In Psihodiagnostic [pqnmk62n1]
 • Oftalmocorrect md

Studiile lui H. Ebbinghaus asupra memoriei ~i caracteristicilor invatarii, prin cercetari experimentale, au creat un nou centru de interes, ~i au fost preluate de E. Titchener, B. Cattell ~i A. Intr-o situatie asemanatoare s-au aflat ~i lucrarile Clarei ~i ale lui Wilhelm Stern, privind dezvoltarea timpurie a limbajului.

Stern a fost lillul dintre pionierii psihologiei moderne. Lucrarea sa Chel' Psychologie del' individuallen Diffel'enzen I a stimulat foarte mult dezvoltarea psihologiei diferentiale ~i, desigur, aparitia peste timp a interesului pentru problemele identitatii psihicului.

Prin toate acestea, se marca, pe de 0 parte, procesul de distantare a psihologiei de filosofie, iar pe de alta, 0 fiziologizare tot mai acaparanta a psihologiei ~i inverspentru ca~tigarea unei validitati cat mai consistenta a psihologiei, ca domeniu.

tabele de testare a viziunii rorba

In genere, autorii citati aveau in atentie 0 conturare general a a psihologiei ~i a caracteristicilor psihice, chiar daca se opera cu metoda chestionarului Th. Ribot ~i cu metoda experimentului natural H. Ebbinghausfapt ce ducea la mai multe eazuri deeM se efeetuau in laborator. De altfel, experimentul natural s-a dezvoltat foarte mult ~i el in secolul XX.

S~a conturat obsesia incon~tientului, in acea perioada ~i un fel de implicatie ipotetica a radacinilor visului in incon~tient, in lucrarile lui Harwey Saint-Denise~i apoi Sigmund Freudin ~i E. Aserinshy, in Unii psihologi au devenit cunoscuti, altii au primit chiar premiul Nobel H. Unul dintre psihologii mai cunoscuti, care a adus un aport important la dezvoltarea psihologiei, a fost Alfred Binet Binet lucra la Sorbona ~i a devenit 0 persoana cunoscuta, mai ales, prin trei lucrari: La psychologie du raisonementEtudes de psychologie expel'imentale ~i Etudes experimentales de l'intelligence Binet ~i I-a numit pe acesta intr-o echipii, impreunii cu Th.

Simon - specialist in probleme de handicapati - spre a efectua cercetari concrete, privind testarea inteligentei la copii din toate mediile, cu vMste cuprinse intre 3 ~i 16 ani, normali, din ~coli, dar ~i din ospicii. Cei doi au facut cercetari ~i pe adulti analfabeti ~i alfabetizati. Peacest fond situational, a apiirut primul test de inteligentii, in revista L 'Annee psychologiquenr.

Uploaded by

Era prima scalii de inteligentii; ea a proliferat ~i a dus, pe de-o parte, la constituirea tehnologicii a testelor ~i a chestionare1or psihologice, iar pe de alta parte, la abordarea problemei complexe ~i dificile a inteligentei. Binet a imbuniitiitit testul de inteligentii, in ~i in acesta din urma aparut dupa moartea sa. Testul a fost publicat ~i in S. S-au creat ~i variante ale acestuia. Testul de inte1igentii al lui A. Binet a avut rasunet ~i a trezit un interes foarte mare, pentru cii a fost insotit de implicatii :fundamentale in unele probleme ale psihologiei, ~i anume, a conturat optica ontogenetica in dezvoltarea inteligentei, suport pentru psihologia copilului, dar ~i pentru psihologia varstelor ~i psihologia diferentialii, dezvoltate ~i ele mai tarziu, tot mai mult.

Pe de alta parte, aceasta scalii a stabilit necoincidenta, adesea evidenili, intre varsta mental a ~i varsta cronologica. Varsta cronologicii oficiaHi era trecuta in actele de identitate. Varsta mentalii inteligenta a fost extrasa de Binet-Simon, prin media raspunsurilor la 0 serie de intrebiiri date de copii de diferite varste apropiate, ~i calculata pe tabele.

Selamat datang di Scribd!

Aceastii cotatie a fost constituitii, treptat, de ditre Binet ~i Simon, intre ~i Scala de evaluare a pus in evidenta grade de distanta a raspunsurilor, de varsta cronologidt Aceste diferente s-au valorizat in luni, a~a cii, in varianta din un copil putea sa fie ca varstii mentalii de 4 ani ~i 8 luni la viirsta de 5 ani cronologici, sau de 6 ani ~i 4 luni la tot atatia ani cronologici 5 ani ; deci, subdezvoltat in primul caz ~i oarecum supradotat in cel de-al doilea.

A fost preluat ~i in Germania.

 • Shamanul Fizicianul | PDF
 • Dan Potolea prof.
 • A redobândit vederea
 • Refacerea vederii fără intervenție chirurgicală și medicamente
 • Ce să bei pentru a întări vederea

Problema inteligentei a avut progrese remarcabile in decursul intregului secol XX. Testul Binet-Simon, in ultima tabele de testare a viziunii rorbaa fost studiat ~i in multeuniversitati ~i laboratoare, cooptat ~i discutat cu mult interes. Traducerile efectuate in S. Thorndike a considerat cii 1 Mai dificilii, ill fonnularea interogatiilor itemilordin testul de inteligenta, a fost gradarea, ca dificultate, pentru a se surprinde pa~ii deprogres de inteligentii varstii mentalii.

Homemade Air Conditioner (Use Ice From water for better effect)

Spearman a constatat ca exista 0 inteligenta ipotetic innascuta §i 0 inteligenta formata sub influenta mediului. Speciali§tii in analiza factoriala au conturat doua modele ale acestei inteligente: una piramidala cu factorul G in varful piramidei §i 0 structura semipiramidala tara factorul G ; aceste modele ierarhice au fost dezvoltate de W.

Thurstone, W. Funck, Caroll etc. Wechsler a implicat in testul sau 12 feluri de inteligenta.

tabele de testare a viziunii rorba

Guilford, care a efectuat un model al intelectului cu de aptitudini potentiale de inteligenta - inca nedescoperite tabele de testare a viziunii rorba. ModeluI lui Guilford incorporeaza, insa, in formula inteligentei,~i memoria, atentia §i creativitatea sub denumirea de gandire divergenta.

Welcome to Scribd!

Jean Piaget a fost cel care a aprofundat mai mult aceasta problema, conturand stadii ale dezvoltarii ~i maturizani inteligentei, subliniind, inai ales, domeniul operational al inteligentei. Etapa primara a gaudirii senzorial-motorie permite fixarea experientei primare.

Intre 2 §i 8 ani, urmeaza faza preoperatorie,in care se formeaza numeroase preconcepte, facilitate de limbaj §i de simbolistica ludica a jocului.

 1. Master Reference File constituie "textul sursa" pentni viitoarele versitll1i ale CZU revizuiri, traduceripe orice mediu ~i, fiind 0 editie medie, contine aproximativ
 2. Беккер замахал руками.
 3. Cum să îmbunătățim miopia vizuală acasă
 4. Vederea s-a deteriorat brusc într-un an
 5. Как он заставит Сьюзан пройти вместе с ним к автомобильной стоянке.
 6. Сьюзан нахмурилась.

Spre 4 ani, se formeaza gaudirea situativa §i se perfectioneaza.