Structura și activitatea organelor de vedere, LEGE 23/04/ - Portal Legislativ


Account Options

LEGEA nr. V din Legea nr.

structura și activitatea organelor de vedere

Legea nr. Consiliul analizează și hotărăște activitățile Poliției Române conform strategiei Ministerului Afacerilor Interne.

Geraldine Hamilton: Body parts on a chip

Hotărârile se adoptă cu votul a cel puțin două treimi din numărul membrilor săi. Hotărârile Consiliului se duc la îndeplinire prin grija inspectorului general al Inspectoratului General al Poliției Române.

structura și activitatea organelor de vedere

Numărul acestora se stabilește prin ordin al ministrului afacerilor interne, în funcție de întinderea teritoriului, numărul populației, de numărul și importanța obiectivelor economice, sociale și politice.

Ședințele autorității teritoriale de ordine publică pot fi și publice.

structura și activitatea organelor de vedere

IIprin derogare de la prevederile art. Articolul IVServiciile publice de adăpostire a animalelor ce fac obiect al ordinului de plasare în adăpost se operaționalizează în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Articolul V 1 Pentru o perioadă de de zile de la data intrării în vigoare a prezentului articol, Ministerul Afacerilor Interne, Poliția Română și Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor desfășoară activități de informare a populației cu privire la dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență.