Problema viziunii tehnologice. Abordare sistematică a creșterii


problema viziunii tehnologice

Misiunea si viziunea MISIUNEA Misiunea noastră este de a asigura dezvoltarea fiecărui elev la potenţialul său maxim, punând accentul pe însuşirea valorilor promovate prin filosofia educaţională a şcolii în vederea dobândirii de competenţe care să asigure servicii educative şi să satisfacă nevoile comunităţii pentru educaţia permanentă. Unitatea nostra asigura servicii de educaţie şi formare profesională ce au la bază calitatea, performanţa, promovarea valorilor europene, egalitatea şanselor pentru toţi participanţii în proces şi deschiderea spre învăţarea pe tot parcursul vieţii.

problema viziunii tehnologice

Promovează un învăţământ modern, centrat pe elev care alternează metodele tradiţionale de predare învăţare cu metode moderne. În mod programatic, atat liceul cat si şcoala profesionala, îşi propune să ofere oportunităţi şi să sprijine elevii pentru: Formarea stai ascuțit de a reflecta asupra lumii, de a formula şi de a rezolva probleme pe baza relaţionării cunoştinţelor din diferite domenii.

Dezvoltarea capacităţii de integrare activă problema viziunii tehnologice grupuri diferite: familie, mediu profesional, prieteni etc.

problema viziunii tehnologice

Dezvoltarea competenţelor funcţionale esenţiale pentru reuşita socială: comunicare, gândire critică, luarea deciziilor, prelucrarea şi utilizarea contextuală a unor informaţii complexe. Cultivarea expresivităţii şi a sensibilităţii, în scopul împlinirii personale şi a promovării unei vieţi de calitate.

problema viziunii tehnologice

Formarea autonomiei morale.