Înlocuirea drepturilor de viziune


Ne reprezintă uman, valoric, operaţional şi investiţional.

înlocuirea drepturilor de viziune

Au rolul de a capitaliza expertiză dobândită şi de a o utiliza în proiectele strategice: retehnologizarea Unităţii 1, Proiectul Unităţilor 3 şi 4, potenţială implementare a reactoarelor modulare mici, producţia de hidrogen curat.

Suntem conştienţi de importantă rolului nostru în dezvoltarea comunităţilor şi în protejarea mediului înconjurător.

înlocuirea drepturilor de viziune

Ne asumăm rolul companiei într-un context pe termen foarte lung, unul în care oferim rezilienţă, securitate energetică, energie curată şi creştere economică. Prin proiectele sale de investiţii — Retehnologizarea Unităţii 1, Proiectul Unităţilor 3 şi 4, Instalaţia de Detritiere, producţia de Cobalt 60 —în valoare de aproximativ 9 miliarde euro, SNN devine un pilon al decarbonizării simultan cu generarea unui efect multiplu de dezvoltare micro şi macroeconomică.

SNN realizează aceste proiecte prin creşterea unei noi generaţii de nuclearişi, prin retenţia şi formarea tinerilor din România, prin valorificarea potenţialului acestora, precizează SNN.

înlocuirea drepturilor de viziune