Mănăstirea vindecând vederea


Ierótheos Vlachos, Mitropolit de Nafpaktos și Sfântul Vlasie Cuvinte duhovniceşti Mintea, unindu-se cu Dumnezeu şi petrecând în El prin rugăciune şi dragoste, se face înţeleaptă, bună, puternică, iubitoare de oameni, milostivă, îndelung răbdătoare şi, simplu vorbind, poartă în sine aproape toate însuşirile dumnezeieşti.

Odată vindecată, mintea mănăstirea vindecând vederea vederea lui Dumnezeu. Bineînţeles, ea nu va vedea esenţa Lui, ci doar energiile Lui. Când sfinţii văd lumina dumnezeiască, ei o văd pentru că s-au învrednicit de îndumnezeitoarea împărtăşire cu Duhul Sfânt.

  1. Minuni - Vindecări - Vedenii În cei 50 de ani petrecuți în Mănăstirea Sfântului Dionisie am văzut multe minuni pe care le-a făcut sfântul însuși.
  2. FOTO Feredeu, mănăstirea cu izvorul vindecător. O fată şi-a recăpătat vederea | raduafrim.ro
  3. Locul a fost sfințit și de petrecerea ultimilor trei ani de viață a Sfântului Iosif cel Nou, de la Partoșmitropolitul Timișoarei, între anii -
  4. Pupila dilatată după un test de vedere
  5. Cu acest prilej, a avut loc desfacerea mormântului arhimandritului Ioan, aflat în pronaos, despre care cunoaștem că a murit la 15 iunieconform inscripției de pe piatra tombală.

Cu alte cuvinte, uniţi cu Dumnezeu, ceea ce văd ei este veşmântul propriei lor îndumnezeiri — mintea fiindu-le umplută de harul Cuvântului, atotfrumos în strălucirea Sa, dincolo de orice măsură omenească Sfântul Grigorie Palama. În acest fel se îndumnezeieşte mintea.

mănăstirea vindecând vederea

În atare condiţii, în minte înfloreşte bucuria duhovnicească: Când mintea e deschisă spre vederea celor inteligibile, are faţă de ele o plăcere cu anevoie de pierdut, afirmă Sfântul Talasie. Sfântul Maxim Mărturisitorul explică detaliat acest proces: Mintea, unindu-se cu Dumnezeu şi petrecând în El prin rugăciune şi dragoste, se face înţeleaptă, bună, puternică, iubitoare de oameni, milostivă, îndelung răbdătoare şi, simplu vorbind, poartă în sine aproape toate însuşirile dumnezeieşti.

mănăstirea vindecând vederea

Dar despărţindu-se de El şi lipindu-se de cele materiale, sau se face dobitocească, ca una ce a devenit iubitoare de plăcere, sau sălbatică, războindu-se cu oamenii pentru acestea.

După vindecarea minţii, se vindecă şi trupul.

mănăstirea vindecând vederea

Se înţelege că atunci când spunem aceasta, nu afirmăm că trupul nu mănăstirea vindecând vederea mai poate îmbolnăvi — cu toate că şi acest lucru este posibil, întrucât multe boli, îndeosebi cele de natură nervoasă, izvorăsc din moartea minţii. Când mintea e tămăduită însă, trupul este slobozit de patimile cărnii. Sfântul Maxim face următoarea precizare: Când vezi mintea ta petrecând cu evlavie şi cu dreptate în ideile lumii, cunoaşte că şi trupul tău rămâne curat şi fără de păcat.

mănăstirea vindecând vederea

Mintea care contemplă cele dumnezeieşti îşi păstrează şi trupul curat de patimi. Mai întâi viziune minus una trebuie să fie receptivă faţă de făgăduinţa lucrurilor bune pe care le nădăjduieşte, apoi să urce spre Prima Minte — şi sfinţindu-se, va fi ea însăşi transformată dimpreună cu trupul de care este legată, pentru a-l îndumnezei şi pe acesta. Astfel, mintea se pregăteşte pentru absorbirea trupului de către Duh în veacul viitor.

mănăstirea vindecând vederea

Din moment ce trupul va gusta din lucrurile cele veşnice, este esenţial ca el să fie pregătit chiar din această viaţă.