Familie și viziune. Misiune, viziune, valori


Viziunea profeţilor cu privire la Societatea de Alinare — credinţă, familie, alinare Julie B. Beck recent eliberată din chemarea de preşedintă generală a Societăţii de Alinare Credinţă, familie, alinare — aceste trei cuvinte simple au ajuns să exprime viziunea profeţilor pentru surorile din Biserică.

este posibil să îmbunătățiți rapid vederea poate scadea miopia

În ultimii ani, Spiritul m-a îndrumat să vorbesc adesea despre Societatea de Alinare — scopurile şi responsabilităţile sale 1însemnătatea istoriei sale 2efortul depus alături de episcopi şi de cvorumurile Preoţiei lui Melhisedec şi parteneriatul cu aceştia 3.

Pare important ca acum să acordăm o oarecare atenţie asupra viziunii profeţilor cu privire la Societatea de Alinare 4.

Familia în viziunea copiilor 15 05 2020

Aşa cum profeţii Domnului le-au predat mereu vârstnicilor şi înalţilor preoţi scopurile şi îndatoririle acestora, ei şi-au împărtăşit viziunea referitoare la surorile Societăţii de Alinare. Din sfaturile lor, este evident că scopurile Societăţii de Alinare sunt să ajute la creşterea credinţei şi îmbunătăţirea demnităţii personale a fiecărei surori, întărirea familiilor şi căminelor şi să-i caute şi să-i ajute pe cei aflaţi la nevoie. Credinţă, familie şi alinare — aceste trei cuvinte simple au ajuns să exprime viziunea profeţilor pentru surorile din Biserică.

modul în care vindecătorii tratează vederea miopie de gradul I

Ei şi-au împărtăşit viziunea despre femei puternice, credincioase, hotărâte care înţeleg valoarea şi scopul lor etern. Mai târziu, preşedintele Joseph F. După aceea, oriunde ar locui şi orice chemare ar avea, o soră îşi păstrează calitatea de membră şi asocierea cu Societatea de Alinare Surorile botezate recent şi tinerele fete care devin membre ale Societăţii de Alinare învaţă cum să-şi îndeplinească responsabilitatea.

Datorită scopurilor importante ale Societăţii de Alinare, Prima Preşedinţie şi-a exprimat dorinţa ca fiecare tânără fată să-şi înceapă pregătirea de a deveni membră a Societăţii de Alinare cu mult înainte de a împlini 18 ani Societatea de Alinare nu este un program.

Înscrie-te la newsletter

Societatea de Alinare este un mod de viaţă pentru femeile sfinte din zilele din urmă, iar influenţa ei se extinde cu mult dincolo de orele de duminică sau de adunările de socializare. Aceasta urmează modelul femeilor ucenici care au slujit alături de Domnul Isus Hristos şi de apostolii Săi în Biserica Sa din vechime Prima preşedintă a Societăţii de Alinare a fost pusă deoparte pentru a explica scripturile, iar Societatea de Alinare are încă o responsabilitate importantă în ceea ce priveşte predarea în Biserica Domnului.

psihic cu insuficiență vizuală în viziunea 5 este

Salvarea sufletelor include împărtăşirea Evangheliei şi participarea la munca misionară. Include implicarea în munca din templu şi cea de istorie a familiei. Include efortul fiecărei surori de a face tot ce este posibil pentru a se bizui pe forţele proprii din punct de vedere temporal şi spiritual.

ochii bebelusului dezvoltare si afectiuni posibile cauza pierderii bruște a vederii

Vârstnicul John A. Ce responsabilitate minunată! Preşedintele Boyd K. Responsabilitatea de a proteja surorile şi familiile lor sporeşte însemnătatea caracterului protector şi de slujire al învăţătoarelor vizitatoare şi al altor tipuri de ajutor când demonstrăm dorinţa noastră de a ne familie și viziune legămintele pe care le-am făcut cu Domnul. Preşedintele Spencer W.

Preşedintele Harold B. Lee a împărtăşit această viziune. Preşedintele Joseph F. Sfatul său pune accentul pe obligaţia de a elimina orice tradiţii, subiecte, tendinţe, trenduri şi de a implementa obiceiuri care sunt în armonie cu scopurile Societăţii de Alinare. Ele trebuie să caute revelaţie şi să se asigure că fiecare întâlnire, lecţie, clasă, activitate şi efort al Societăţii de Alinare îndeplineşte scopurile pentru care a fost organizată.

O arie largă de influenţă

Ce poate duce la pierderea vederii, familie și viziune şi unitatea pe care le dorim vor fi rezultatele minunate ale slujirii alături de Domnul în lucrarea Sa. Îndeplinirea viziunii profeţilorRecent preşedintele Thomas S. În paginile acestei cărţi, putem descoperi modele şi exemple de surori şi fraţi care au lucrat în parteneriat, în familie şi în Biserică, şi putem învăţa principii despre cine suntem, ce credem şi ce trebuie să protejăm.

Pe măsură ce surorile slujesc în armonie deplină cu scopurile Societăţii de Alinare, viziunea profeţilor se va împlini.

Astăzi am cunoscut membri activi ai comunităţii LGBT, iar în scurt timp am stat la slujbă alături de enoriaşii mănăstirii Bănceni de lângă Cernăuţi. Fiecare om avea viziunea lui personală asupra familiei.

Sunt recunoscătoare pentru viziunea profeţilor cu privire la Societatea de Alinare. Eu, asemenea preşedintelui Gordon B. Este responsabilitatea noastră ca acum să fim în armonie cu viziunea profeţilor cu privire la Familie și viziune de Alinare pe măsură ce ajutăm la creşterea credinţei, întărirea familiilor şi oferim ajutor.

pastilele îmbunătățesc vederea miopia și hipermetropia sunt ca

Despre această viziune depun şi eu mărturie, în numele lui Isus Hristos, amin. Note Vezi Julie B. Vezi Julie B. Acest mesaj nu este o recapitulare completă a tuturor declaraţiilor profetice cu privire la Societatea de Alinare.

Fiind o afacere de familie, viziunea și valorile sunt foarte importante pentru noi. Timp de mai multe generații, valorile comune existente au asigurat cadrul pentru o cooperare bazată pe încredere și pentru succesul în afaceri. Înainte de toate avem o responsabilitate față de angajații noștri, dar și față de societatea în care activăm ca antreprenori. De exemplu, angajații noștri primeau beneficii sociale cu mult înainte ca acestea să fie reglementate legal în secolul Și în prezent, ca producător de talie mondială cu peste 30 de fabrici pe trei continente, ne menținem convingerea că avantajul nostru competitiv depinde în mare parte de angajații noștri dedicați și bine instruiți, tehnologia fiind ușor accesibilă.

Reprezintă doar o parte a viziunii şi îndrumărilor lor. Daughters in My Kingdom: The History and Work of Relief Society, rapoartele conferinţelor şi alte publicaţii ale Bisericii conţin mai multe învăţături despre acest subiect.

Joseph Smith, în Daughters in My Kingdom, p.

Valori puternice pentru viitor

Brigham Young, în Daughters in My Kingdom, p. Joseph F. Smith, în Daughters in My Kingdom, p. Boyd K. Packer, în Daughters in My Kingdom, p. Vezi Boyd K.