Factori care influențează viziunea


Ce factori asigură eficiența în afacerile mici? Orice business reușit trebuie să funcționeze în echilibru cu mediul de afaceri în care activează. Este de la sine înțeles că orice afacere interacționează cu numeroși factori din mediul de afaceri, aceștia având o influență majoră în ceea ce privește derularea activității pe piața de interes. În prezent, adaptabilitatea și flexibilitatea sunt două aspecte cheie privind asigurarea unui management eficient în vederea înregistrării unei evoluții de succes.

Au fost identificate 9 grupe factori care influențează viziunea factori: 1 dimensiunea de recrutare și selecție a personalului CDI; 2 mediu fizic, social și condiții de lucru; 3 evaluare activitate CDI; 5 calitatea timpului de lucru; 6 condiții de salarizare; 7 perspective de dezvoltare a carierei; 8 dimensiunea stil de conducere în activități CDI; 9 recompense și stimulente oferite în activitatea CDI.

Prin derivare, au fost stabilite următoarele obiective specifice: O1: Identificarea factorilor cu rol de predictori ai satisfacției profesionale și ai performanței în activitatea de cercetare-dezvoltare.

O2: Evaluarea naturii influenței factorilor identificați asupra satisfacției și performanței profesionale a cercetătorilor din România.

retete populare pentru hiperopie nervii vedere slabă

O3: Identificarea diferențelor de percepție cu privire la factorii care influențează satisfacția și performanța profesională în raport cu natura postului ocupat de conducere, de execuție.

Cercetarea s-a derulat în trei etape, după cum urmează: etapa preliminară de realizare a unui studiu pilot, etapa de colectare a datelor cantitative și etapa de aprofundare și rafinare a rezultatelor.

Factorii care influențează comportamentul copilului Această situație este dată de o serie întreagă de factori care contribuie la modelarea comportamentului uman.

Componenta cantitativă s-a bazat pe aplicarea metodei anchetei pe bază de chestionar autoadministrat online prin platforma Survey Gizmo. În eșantion au fost incluse atât persoane cu funcții de conducere, cât și cu funcții de execuție din INCD-uri, universtiăți, institute ale Academiei Române și companii.

Metoda interviului a fost aplicată pentru a permite completarea și rafinarea răspunsurilor oferite la chestionar.

Ce factori asigură eficiența în afacerile mici?

Au fost realizate 17 interviuri cu factori decizionali. Respondenții provin din domenii diferite de cercetare, dintre care enumerăm aici: mecanică, energie, biologie celulară și moleculară, inginerie electrică, hidraulică, turbomotoare, domeniul biomedical, mecatronică, nanotehnologii, sănătate, protecția muncii, textile și confecții, acustică.

vedere încețoșată după criza hipertensivă ochelari pentru vizionare

Dimensiunea: Recrutare și selecție: cei mai mulți dintre respondenți au apreciat această dimensiune asupra performanței și satisfacției profesionale. Există și un segment de respondenți care opinează în favoarea unei influențe negative sau chiar a lipsei de influență. Nivelul de transparență ridicat și posturile deschise oricărei persoane care îndeplinește criteriile sunt cei mai importanți factori cu influență pozitivă peste media eșantionului. Dimensiunea: Mediul fizic, social și condiții de lucru- Mediul fizic, prin condițiile și facilitățile pe care le oferă, influențează atât satisfacția, cât și performanța.

Viziunea și factorii care o afectează

Nivelul dotărilor influențează mai degrabă performanța. Indiferent de natura funcției ocupate, respondenții apreciază pozitiv influența sprijinului acordat din partea colegilor asupra satisfacției și performanței în muncă. Dimensiunea: Recompense și stimulente- influența factorului competiții interne pentru a câstiga finanțarea manifestărilor științifice care sunt suplimentele alimentare performanței, precum și a satisfacției profesionale, prezintă asocieri semnificative statistic cu variabila, natura funcției ocupate.

Articole Sănătatea și bunăstarea oamenilor sunt strâns legate de starea mediului. Mediile naturale de bună calitate satisfac nevoile de bază, precum aer și apă curate și pământ fertil pentru producția de alimente, și energie și materie primă pentru producție. De asemenea, infrastructura verde folosește la reglarea climei și la prevenirea inundațiilor. Accesul la spații verzi și albastre oferă și numeroase posibilități de recreere și contribuie la starea de bine. În același timp însă, mediul reprezintă și o cale importantă de expunere a oamenilor la aer poluat, la zgomot și la substanțe chimice periculoase.

Respondenții cu funcții de execuție tind să aprecieze într-o mai mare măsură influența pozitivă a competițiilor interne pentru a câstiga finanțarea manifestărilor științifice. Dimensiunea: Intensitatea muncii — ritmul de lucru solicitant este apreciat ca având o influență predominant negativă asupra performanței și satisfacției profesionale.

Ideea exprimată este comună atât pentru directori, cât și pentru personalul cu funcții de execuție.

cum să restabiliți vederea în 14 zile cauze pierderea vederii

Factorul termene rigide influențează negativ predominat performanța într-o mai mică măsură decât satisfacția.

Ritmul de lucru dependent de colegii de echipă nu influențează diferit satisfacția, respectiv performanța angajaților în domeniul CDI. Un bun manager din CDI are o mare responsabilitate financiară față de cercetători și institut, aceea de a asigura un venit constant pentru activitatea de cercetare, prin atragerea de fonduri, identificarea unor lucrări care să aducă venituri suplimentare organizației.

Studiul privind factorii care influențează satisfacția și performanța în cariera de cercetare

Recomandări privind politicile specifice pentru gestionarea eficientă și sustenabilă a resursei umane din domeniul CDI, de creștere a performanței profesionale și a gradului de satisfacție în cariera de cercetare științifică Factori care influențează viziunea actual al resursei umane de CDI în România.

Date statistice privind resursa umană de cercetare care activează în instituțiile din sistemul de CDI din România Figura 1.

Persoanele cu educație terțiară angajate în activități de știință și tehnologie, în anul raportat la totalul populației active cu vârste între ani.

Sursa: Eurostat.