Este necesară o vedere bună pentru admitere


acuitatea vizuală a unui ochi 0 09 evenimente în ziua priveliștii mondiale

În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. În situaţia nepromovării examenului de absolvire şi a neobţinerii permisului de conducere categoria B, candidatul este obligat sa plătească cheltuielile de întreţinere pe timpul şcolarizării. Conținutul dosarului Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidații vor întocmi dosarul la sediile unităților de jandarmi.

efectul sudurii asupra vederii viziune 5 5 ce înseamnă

Atenție Cererea-tip de înscriere prevăzută în anexa nr. Pentru candidații care au absolvit studii liceale în afara României cu diplomă de bacalaureat sau echivalentul acesteiapromoțiile anterioare anului copia diplomei echivalente obținute în străinătate; traducerea legalizată a diplomei echivalente; atestatul de recunoaștere a studiilor, eliberat de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a diplomelor din cadrul Ministerului Educației.

3 acuitate vizuală vedere pentru electricieni

Pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în promoţiile anterioare anului în curs: — diploma de bacalaureat şi foaia matricolă a studiilor liceale, în copii certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea; se acceptă şi copiile legalizate.

Consultați periodic site-ul școlii și al unității de recrutare pentru a fi la curent cu noutățile privind admiterea!

Grile capcana si ultimele zile până la examenul de admitere la medicina

Fălticeni, Jud. Suceava Telefon: