Diagnostic de vedere 04


Luând în considerare necesitatea introducerii unor prevederi care reglementează faptul că modul și durata de acordare a certificatelor de concediu medical de care beneficiază persoanele infectate cu COVID se stabilesc în normele de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.

În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,ținând cont de faptul că neadoptarea acestui act normativ ar avea consecințe directe asupra sănătății și vieții pacienților, prin neasigurarea accesului în timp util la concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate,în temeiul art.

diagnostic de vedere 04 de ce după ce a văzut beția

La articolul 13, după alineatul 3 se introduce un nou alineat, alineatul 4cu următorul cuprins: 4 În cazul persoanelor prevăzute la art. În aceste cazuri, durata concediului medical este stabilită de către medicul specialist în funcție de evoluția bolii. La articolul 40, alineatul 2 se modifică și va avea următorul cuprins: 2 Cuantumul indemnizațiilor solicitate potrivit alin.

diagnostic de vedere 04 ce este miopia 0 7