Desenul este vedere, Desenul este vedere,


vedere 35 la sută

Vederea este reprezentarea ortogonală pe un plan a unei piese nesecţionate. La reprezentarea vederii se consideră conturul aparent al piesei sau ansamblului reprezentat, conturul formelor geometrice simple care intră în componenţa lor, cât şi din liniile de intersecţie dintre acestea, vizibile din direcţia de proiectare. Conturul aparent şi muchiile vizibile se trasează cu linie continuă groasă.

Generalități[ modificare modificare sursă ] Imagine a obiectului asamblat și imaginea sa expandată într-un desen dintr-un brevet de invenție Un desen de tip vedere expandată este un desen care arată modul intenționat de asamblare a pieselor mecanice sau de altă natură. Acesta arată toate părțile ansamblului și modul în care se potrivesc împreună. De obicei în sistemele mecanice componenta cea mai apropiată de centru este asamblată mai întâi sau este partea principală în care sunt asamblate celelalte părți.

Dacă pentru o mai bună claritate a desenului unele muchii invizibile acoperite sau din interiorul piesei pentru acea vedere trebuie reprezentate pe desen, acestea se vor trasa cu linie întreruptă subţire sau groasă, dar acelaşi tip de linie pentru întreaga reprezentare. La piesele turnate sau forjate, obţinute prin suprapunerea sau intersectarea unor forme geometrice simple, apar muchii neprelucrate, numite muchii fictive.

viziune din care se deteriorează

Acestea sunt intersecţii imaginare ale suprafeţelor racordate prin rotunjiri. Se are în vedere ca acestea să nu atingă conturul aparent al vederii şi să nu se intersecteze între ele, lăsându-se, în mod convenţional, o distanţă de 1 ÷ 2 mm între acestea, indiferent că sunt pe suprafeţe exterioare sau interioare.

rețete simple pentru restabilirea vederii

Trasarea muchiilor fictive Clasificarea vederilor în desenul tehnic 1. După proporţia în care se face reprezentarea: a Vedere completă c Vedere locală Reguli de reprezentare a vederilor Feţele laterale ale unui paralelipiped, porţiunile teşite plan ale unui cilindru, feţele laterale ale unui trunchi de piramidă care reprezintă capătul unui arbore se indică, prin trasarea cu linie continuă subţire; La piesele cu lungime mare se admite să se reprezinte doar acele porţiuni care sunt necesare pentru definire, fiind îndepărtată o porţiune a lor.

care a îmbunătățit acuitatea vizuală

Elementele identice ale unei piese găuri perforate, profile, etc. Numărul şi tipul elementelor repetitive se definesc prin cotare. Pentru elemente repetitive simetrice amplasarea elementelor nereprezentate se face cu linie punct subţire, iar pentru cele nesimetrice, suprafaţa elementelor nereprezentate este identificată printr-o linie continuă subţire.

Zona de aplicare

Suprafeţele pieselor care au striaţii, cute, ondulaţii, caneluri, perforaţii, reprezentarea acestora se poate face complet sau parţial cu linii continue groase. Piesele cu suprafeţe înclinate medicamente hiperopie sau piramidaledacă panta înclinărilor sau a curbelor uşoare este prea puţin evidentă, pentru a fi indicată clar pe proiecţia corespunzătoare, reprezentarea lor poate desenul este vedere neglijată şi se trasează numai muchia corespunzătoare proiecţiei celei mai mici grosimi, cu linie continuă groasă.

viziunea umană la distanță

Identificarea detaliului mărit se face notând litera şi scara de reprezentare înscrisă între paranteze. La piesele la care este necesar să se cunoască conturul înainte de prelucrare, acesta poate fi trasat cu linie două puncte subţire.

Desenul este vedere piesele îndoite, pe vederile desfăşurate se pot trasa cu linie continuă subţire liniile de îndoire. Reprezentarea pieselor învecinate unui ansamblu, dacă este necesară, poate fi făcută prin trasarea cu linie două puncte subţire, fără a le haşura şi fără a acoperi ansamblul.

În cadru unui ansamblu, piesele din materiale transparente se desenează ca şi cum ar fi opace, executându-se rupturi, ca şi la piesele metalice, pentru a scoate în evidenţă anumite detalii.

dacă viziunea este restabilită